KWALITEITSREGISTER, REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE

 • Toelating kwaliteitsregister
 1.  Lidmaatschap van de NBvNK is een vereiste voor toetreding in het kwaliteitsregister Natuurlijke Kraamzorg. (NK)
  Het (aspirant) lidmaatschap geeft automatisch toegang tot het kwaliteitsregister NK.
 1. Duur registratie kwaliteitsregister en herregistratie
 1. Het register werkt, evenals het lidmaatschap van de beroepsvereniging, met kalenderjaren
 2. De jaren beginnen te tellen vanaf 1 januari volgend op het jaar dat het certificaat is verkregen en het aspirant lidmaatschap is ingegaan. Dit betekent dat de eis om elke vaardigheid minstens elke twee jaar te oefenen feitelijk na behalen certificaat 2,5 jaar bestrijkt.
 3. Herregistratie vindt automatisch plaats wanneer bij het sluiten van de drie-jaarsperiode voldaan is aan de kwaliteitseisen
 1.  Kwaliteitseisen, gebonden en vrije punten
  De 5 basisvaardigheden en de intervisie zijn verplichte onderdelen en dus gebonden punten. Vrije punten zijn te behalen met algemene antroposofische scholing Natuurlijke Kraamzorg. In drie jaar zijn 30 nascholingspunten vereist. Het puntenaantal komt overeen met klokuren.

  De 5 basisvaardigheden, vaardigheidstrainingen.
  De 5 basisvaardigheden van de Natuurlijke Kraamzorg zijn

  • Kamille buik wikkel (april)
  • Bovenarm schouder inwrijving(april)
  • Verschonen (sept)
  • Los wikkelen (sept)
  • Benendoek (sept)

Zij worden gecombineerd aangeboden, in april, 3 in september. Elke vaardigheid kan eenmaal per jaar geoefend worden. Elke vaardigheid moet 2-jaarlijks geoefend worden. Elk jaar één vaardigheidstraining volgen is voldoende. De vaardigheidstraining wordt omlijst door een aanvullend programma van kennis en verdieping. Wie een training volgt krijgt punten voor de vaardigheid en ook punten in het vrije algemene gedeelte van het register.
De minimaal te behalen punten met de vaardigheden in 3 jaar is 6 punten.

Intervisie
Nieuw vanaf 2017 zijn de intervisiebijeenkomsten in de regio.
De minimaal te volgen intervisie per 3 jaar is 12 punten.

Vrije punten, nascholingen
Vrije punten worden behaald met algemene antroposofische scholing Natuurlijke Kraamzorg.
– De jaarlijkse 2 nascholingsdagen in maart en november.
– Conferentie of workshop van de Stichting Natuurlijke Geboortezorg
– Geaccrediteerde scholing van derden
De minimaal te behalen vrije punten in 3 jaar is 12 punten

Samenvattend:
Wie jaarlijks 1 x deelneemt aan een algemene scholing , 1x een vaardigheidstraining georganiseerd door de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg en deelneemt aan een intervisiegroep voldoet aan de herregistratie-eis die geldt vanaf 1 januari 2018. Er is sprake van een overgangsregeling.

Overgangsregeling

Er zijn 2 belangrijke wijzigingen

 1. Het kwaliteitsregister wordt per 1-1-2018 overgedragen van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg aan de Nederlandse Beroepsvereniging voor Natuurlijke Kraamzorg.
 2. Aanpassing registratieperiode van 5 naar 3 jaar

Om deze wijziging zo goed mogelijk te laten verlopen is het volgende van kracht

 • De registratieperiode is in 2013 ingesteld op 5 jaar. Het bestuur verkort bij bestuursbesluit dd 20 sept 2017 deze periode naar een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2018.
 • In 2018 wordt een eenmalige mogelijkheid geboden achterstallige vaardigheden in te halen.

Wie op 31-12-2018 niet voldoet aan de kwaliteitseisen verliest haar registratie (inclusief vermelding op website aanbieders).